Hoe kunt u ondersteunen?

Voor het ontwikkelingshulp in Brazilië is veel geld nodig! U kunt stichting Vamos Schipluiden ondersteunen door te doneren. Al uw donaties komen voor de volle 100% aan bij Pater Gabriël Hofstede, de pater waar Stichting Vamos Schipluiden mee verbonden is en al verschillende projecten in Brazilië met succes bij heeft afgerond. Wij, en Pater Gabriël danken u voor uw bijdrage. Met uw donatie kunnen wij de projecten die we in Brazilië doen blijven doen!

Ons Rabobank rekeningnummer is NL80 RABO 0115 853 863 ten name van Stichting Vamos Schipluiden. De Stichting Vamos is een door de belastingdienst goedgekeurd doel. Uw giften zijn onder de daarvoor geldende voorwaarden aftrekbaar, zie ook  http://www.anbi.nl/ en http://download.belastingdienst.nl/… voor meer informatie.

Al uw donaties komen voor de volle 100% aan bij Pater Gabriël Hofstede. Daarmee onderscheidt stichting Vamos Schipluiden zich in positieve zin van vele andere goede doelen. Wij, en Pater Gabriël danken u voor uw bijdrage!