Normaal gesproken zouden we in deze periode informatiebijeenkomsten beleggen om jongeren tussen de 18-23 jaar te werven om mee te gaan naar Brazilië om daar in de achterstandswijken te gaan werken. Wij vinden de situatie in Brazilië en de rest van de wereld echter dermate verontrustend dat wij van mening zijn, dat we dit voorlopig moeten opschorten. We richten ons nu op 2022. Dit houdt in dat we nu geen initiatieven zullen nemen om een groep te gaan samenstellen. De leeftijdsgrens zal  voor de reis in 2022 eenmalig opgetrokken worden tot 24 jaar.