Onder de naam VIVA bezoekt om het jaar een groep Braziliaanse jongeren Neder land op uitnodiging van de Stichting Vamos. Een uitwisseling om van elkaar te leren. De VIVAjongeren  hebben zich in augustus 2019  jaar georganiseerd in een stichting. Hun belangrijkste doelstelling is het vooruit helpen van mensen  die in een achterstandssituatie leven.  De Vamosgroep van 2019 was vorig jaar getuige van de oprichting van deze Stichting. Een mijlpaal in de geschiedenis van VIVA, maar ook in die van Vamos. Hiermee kregen we een partner in Brazilië waarmee we konden gaan samenwerken. Na het overlijden van pater Gabriël was dit van groot belang voor de voortzetting van de werkzaamheden van Vamos in dat gebied.