In juli 2020 ontvingen we een verzoek van de staf van de jongeren van VIVA. Ook Brazilië heeft te lijden onder de Coronacrisis. Op de vooravond van Vaderdag, in Brazilië wordt dat op 9 augustus gevierd, wilden ze graag een ‘Dia de Solidariedade’ organiseren in de wijk van Madre Teresa, waar Vamos in 2015 en in 2017 heeft gewerkt. Veel gezinnen in de buitenwijken hebben het in deze coronatijd slecht.  Ze stonden al op een achterstand maar juist nu is er hulp nodig in de allerarmste gezinnen.


Gabriella van VIVA 2018 afkomstig uit Garanhuns en werkzaam als maatschappelijk werkster in de wijk van Madre Teresa, heeft met de werkgroepen van het Kind en de Gezinspastoraal een 75 gezinnen bezocht die nu dringend hulp nodig hebben.

Hiervoor werden noodrantsoenen samengesteld. Deze zijn op de vooravond van Vaderdag uitgedeeld door jongeren van VIVA. Daarnaast  werd er ook aandacht geschonken aan  de gezondheidssituatie van de mensen en de maatregelen rondom Corona.

Hun verzoek aan de stichting Vamos was om dit project  financieel te ondersteunen. De voedselpakketten die werden verstrekt,  kostten ongeveer € 10,00 per gezin. De stichting Vamos heeft daarmee ingestemd en heeft dit kunnen doen met vele giften.

Vanaf begin augustus is er € 8185,00 opgehaald binnen de parochies van Onze Lieve Vrouw van Sion in Midden Delfland, de Pax Christi parochie in Woerden e.o. en met hulp van de Vrienden van Vamos. Daardoor konden we ook initiatieven van de stichting VIVA in Campina Grande ondersteunen. Hier werden  40 gezinnen bereikt.  Ook in hun eigen achterban verwerven de VIVA-jongeren  gelden. Het betekent voor hen niet alleen handen uit de mouwen, maar ook een eigen geldelijke bijdrage leveren. .

Ook voor de eerste 6 maanden van 2021 staat er iedere maand een “Dia de Solidariedade’  gepland.

Het geld is hard nodig. Een onvoorzien probleem is namelijk dat de prijs voor een levensmiddelen-pakket enorm gestegen is. Sommige artikelen zijn wel 4x zo duur geworden. Daarmee gaat de prijs van een voedselpakket  nu richting de € 15,00. Mocht u een bijdrage willen leveren aan dit project dan kunt u deze storten op rekeningnummer NL 80 RABO 0115 853 863 t.n.v. Stichting Vamos Schipluiden o.v.v. Dia de Solidariedade. Heel graag zeggen we dankjewel voor elke bijdrage die binnenkomt.