Reis 2009

Het is nog even wachten, maar het komt er toch echt aan. Binnenkort gaat de Vamos 2009 groep echt naar Brazilië. Hieronder kunt u lezen wat de Vamos Brazilië groep 2009 van plan is dit jaar in Brazilië te gaan doen.

We gaan dit jaar naar Villa do Jubileu, een klein smal straatje in het puntje van Garanhuns. Dit is in een andere wijk dan waar de Vamos 2007 groep heeft geholpen, maar wel in dezelfde stad. In 1999 bestond de parochie 50 jaar, ter gelegenheid van dit jubileum heeft de parochie deze huisjes aangeboden aan deze wijk.

Met name in de weekenden werd er door bouwvakkers uit de ene wijk gebouwd en werd er door vrouwen uit een andere wijk gezorgd voor de maaltijden. De hele parochie heeft helpen sparen om dit project te bekostigen.

In dit straatje staan 12 huisjes waar vooral veel moeders met jonge kinderen zijn gehuisvest. De vaders van de kinderen zijn vertrokken en komen zo af en toe nog “langs”.

Enkele moeders hebben werk in de fabriek, maar de meeste moeders gaan om beurten met hun jongste kinderen bedelen.

 

Zeven van de 12 huisjes worden bewoond. De overige 5 huisjes moeten opnieuw worden opgebouwd, zodat hier weer gezinnen kunnen wonen.

Er zullen nieuwe dakplaten gelegd moeten worden en de deuren en kozijnen moeten worden geplaatst. Dit wordt het eerste project dat wordt uitgevoerd door onze Vamosgroep.

 

 

Bij het straatje staat ook een aantal lokalen. Wekelijks wordt daar door de overheid melk verstrekt aan de armste gezinnen. Uit een andere wijk komen een aantal vrouwen om de zogenaamde moederclub te ondersteunen met handwerken.
Zo af en toe wordt er op onregelmatige tijden een gezondheidspost ingericht.
De parochie wil hiervoor graag een structurele aanpak. Het tweede project van onze Vamosgroep zal zich gaan bezig houden met de grondige aanpak van deze lokalen. Muren moeten worden gesausd en daar waar nodig moet het dak worden gerepareerd. In het derde lokaal bevindt zich een kleine keuken. Ter plekke wordt bekeken of deze keuken nog voldoet.

In totaal wonen in Villa de Jubileo ongeveer 32 jonge kinderen. Velen hiervan gaan nog niet naar school, pas als zij 6 of 7 jaar zijn worden ze toegelaten op de basisschool. De lokalen naast Villa de Jubileo kunnen ook goed dienst doen als kinderopvang.
Het derde project dat wordt uitgevoerd door de Vamosgroep is om een start te maken met een kinderopvang op deze locatie. Niet alleen de jongste kinderen uit Villa de Jubileo, maar ook kinderen uit de omliggende wijk zullen hier van harte welkom zijn.Pater Gabriël wil stimuleerd zo veel mogelijk om kleine kinderen al naar een kinderopvang te sturen. Kinderen die naar een kinderopvang zijn geweest voordat ze naar de basisschool gaan hebben een grote voorsprong op de kinderen die niet naar de basisschool zijn gegaan.

 

Februari 2009 is de Alegriagroep (zonder dat de projecten toen bekend waren) toevallig wezen kijken in het gebied waar we komende zomer gaan werken. Hieronder een korte filmcompilatie van een filmverslag dat door Theo is gefilmt tijdens hun reis. Het begint in de omgeving van Villa do Jubileu, waar Pater Gabriël in de bus uitleg geeft over hoe de wijk is ontstaan. Vervolgens zijn de zaaltjes van de buitenkant te zien en daarna de huisjes die opgeknapt gaan worden.