Vamos Schipluiden

De Stichting Vamos Schipluiden ondersteunt door middel van financiële middelen en doelgerichte reizen, ontwikkelingsprojecten in minder welvarende gebieden. Daarnaast geeft het jongeren uit Nederland de gelegenheid kennis te maken met wat minder welvarender leefomstandigheden.

Doelstellingen

De Stichting Vamos Schipluiden heeft twee doelstellingen:

1. Het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten in economisch minder welvarende gebieden.
2. Het scheppen van een gelegenheid voor jong volwassenen om kennis te maken met de problemen van medemensen in gebieden waar het leven wat minder vanzelfsprekend en eenvoudig is dan in Nederland.

Beleidsplan 2018 – 2023

uitgangspunten

-De stichting is een 100% pro Deo organisatie.
-Organisatie van een projectreis in de oneven jaren.
-Jongeren moeten tussen de 18 en 23 jaar oud zijn op het moment van de reis.
-Alle deelnemers aan de reis doneren een bedrag aan de stichting  van minimaal de geschatte reis en verblijfskosten.
-De projecten zijn gesitueerd in het Noord Oosten van Brazilië binnen het werkgebied van Pater Gabriel Hofstede CssR.
-De projecten zijn gericht op:

-Kleinschalige bouwprojecten t.b.v. sociale en educatieve wijk activiteiten.
-Incidentele renovatie van behuizing van de laagste sociale klasse.
-Stimuleren en ondersteunen van kinderopvang in achterstandswijken.

-Een project start 1 september van de even jaren.
-Fondswerving wordt uitgevoerd door de projectgroep tussen 1 september en aanvang van de reis.

Uitvoering

-Gedurende het voorjaar en de vroege zomer van de even jaren wordt er een projectgroep gevormd van jongeren en begeleiders afkomstig uit Midden Delfland en Woerden & omgeving.
– De maximale groepsgrootte is vastgesteld op 24 waarvan ca. 1/3 begeleiders.
-Gedurende het projectjaar komt de groep maandelijks bij elkaar om de reis voor te bereiden en fondswerving acties voor te bereiden.
-Alle projectleden worden geacht actief deel te nemen aan voorbereiding bijeenkomsten en de  fondswerving activiteiten.
-Na de reis wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor alle sponsoren en andere betrokkenen waar uitleg wordt gegeven over de uitgevoerde projecten.

Algemene informatie

Algemene en contact informatie

Jaaroverzicht

Jaaroverzicht 2020

Jaaroverzicht 2019

Jaaroverzicht 2018

Jaaroverzicht 2017

Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht 2015

Jaaroverzicht 2014

Jaaroverzicht 2013

Jaaroverzicht 2012

Financieel overzicht

Financieel overzicht per 31 augustus 2022

Financieel overzicht per 31 augustus 2021

Financieel overzicht per 31 augustus 2020

Financieel overzicht per 31 augustus 2019

Financieel overzicht per 31 augustus 2018

Financieel overzicht per 31 augustus 2017

Financieel overzicht per 31 augustus 2016

Financieel overzicht per 31 augustus 2015

Financieel overzicht per 31 augustus 2014

Financieel overzicht per 31 augustus 2013

Financieel overzicht per 31 augustus 2012

Financieel overzicht per 31 augustus 2011

Financieel overzicht per 31 augustus 2010