De Stichting Vamos Schipluiden ondersteunt door middel van financiële middelen en doelgerichte reizen ontwikkelingsprojecten. Daarnaast geeft zij jongeren de gelegenheid kennis te maken met wat minder welvarender leefomstandigheden. De projecten in de afgelopen jaren spitsten zich vooral toe op het werkgebied van Pater Gabriël Hofstede in Brazilië. Er zijn inmiddels zeven groepen naar Brazilië geweest. Er zijn plannen om in de zomer van 2023 een volgende projectreis te organiseren.

De stichting Vamos heeft twee doelstellingen

1. Het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten in economisch minder welvarende gebieden.

2. Het scheppen van een gelegenheid voor jong volwassenen om kennis te maken met de problemen van medemensen in gebieden waar het leven wat minder vanzelfsprekend en eenvoudig is als hier.

Hoe is het ontstaan?

Pastor Spaan: “Ik wist dat een broer van pater Hofstede naar Brazilië zou gaan en toen vroeg ik vanaf de preekstoel: “Hebben jullie nog een plekje vrij?” Nou, zo gemakkelijk gaat dat natuurlijk niet, maar er kwam wel een uitnodiging van pater Hofstede om naar Brazilië te komen uit voort.” Alleen maar wat rondkijken daar wilde hij niet. En zo ontstond het idee om er met een groep jongeren heen te gaan en daar daadwerkelijk de handen uit de mouwen te gaan steken. In maart 2006 reisde pastor Spaan af naar Brazilië om de jongerenreis te gaan voorbereiden. Het ging als een lopend vuurtje door het dorp en al vóór zijn vertrek meldden de eerste geïnteresseerde jongeren zich bij hun pastor. Na terugkomst heeft er nog een interview in het lokale huis aan huisblad gestaan en op 22 mei 2006 was de eerste groep bijeen voor een eerste kennismaking zonder actief geworven te hoeven worden.

Wat heeft Stichting Vamos Schipluiden in het verleden al gedaan?

In het verleden zijn er zeven groepen naar Brazilië gegaan om het werk van Pater Gabriël te ondersteunen. De eerste groep was Vamos 2007. De groep bestond uit 15 jongeren en 6 begeleiders. In deze reis is een kindertehuis opgeknapt, is er een groentetuin aangelegd en is er een huisje van de grond af aan opnieuw opgebouwd. Deze projecten waren in Garanhuns in Brazilië.
De tweede groep was Vamos 2009. De groep bestond uit 11 jongeren en 5 begeleiders. Tijdens deze reis is er een kindertehuis opgeknapt en zijn er een aantal krot woningen weer opgeknapt tot bruikbare woningen. Het terrein heette Villa do Jubileu in Garanhuns in Brazilië.
De derde groep is Vamos 2011. De groep bestond uit 10 jongeren en 6 begeleiders. De groep heeft een groentetuin aangelegd, en heeft op hetzelfde terrein de laatste hand aan een kindertehuis gelegd en ingericht. Een deel van de groep heeft ook nog verschillende kleine klussen in de buurt gedaan.
De vierde groep was Vamos 2013. De groep bestond uit 13 jongeren en 7 begeleiders. De groep is dit keer naar Campina Grande gegaan. Er is een groentetuin aangelegd en een volledig uitgebrand huisje opgeknapt. Ook is er op kosten van stichting Vamos een kindertehuis neergezet die de jongeren afgeschilderd hebben. De vijfde groep was Vamos 2015. De groep bestond uit 13 jongeren en 7 begeleiders. De groep heeft gewerkt in Garanhuns. De stad waar pater Gabriel woont en werkt.. Op kosten van de Stichting Vamos is er een gemeenschapsgebouw neergezet. De jongeren hebben dit gebouw voorzien van prachtige muurschilderingen. Ook zijn er veel activiteiten met kinderen geweest. En er zijn 2 huisjes gerenoveerd en klaargemaakt voor behuizing.De zesde groep was Vamos 2017. De groep bestond uit 8 jongeren en 5 begeleiders. Wederom gewerkt in Garanhuns. Er is een gemeenschapshuis gebouwd en daar hebben de jongeren mooie muurschilderingen op de muur gezet. Daar ook kinderopvang opgezet en bij de Fazenda de esparanza 2 groentebedden gemaakt. Ook is er bij een woning voor een gezin van 7 personen een bijgebouw gemetseld en de tuin ommuurd.

De zevende groep was Vamos 2019. De groep bestond uit 10  jongeren en 7 begeleiders. Onze thuisbasis was weer Garanhuns. Er werd gewerkt aan drie projecten. Het schilderen van het gemeenschapshuis dat in aanbouw was.  Na het sauzen werden er ook weer de nodige muurschilderingen aangebracht. Ook werden de kinderen uit de buurt opgevangen.

Het tweede project was het  tuin-project. Daar ondersteunden we een gezin met een hele grote moestuin. Die was helemaal verwaarloosd. Aan ons de taak om deze moestuin op te knappen en ervoor te zorgen dat deze familie meer profijt heeft van hun moestuin. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan het kindertehuis Sancta Maria, waar Hugo  toen nog bestuurslid van was. Er werden bedden ontdaan van onkruid, ingezaaid met nieuw plantgoed en fruitbomen geplant. Het laatste project was het bouw-project.  In een huisje hebben we een badkamer en slaapkamer aangebouwd.

De reis van 2019 werd overschaduwd door het overlijden van pater Gabriël. Dit maakte veel indruk op de groep.

Wie doen er mee met deze reis?

Op dit moment kunnen we door Corona in 2021 geen volgende reis maken. We hopen in 2022 een nieuwe groep te kunnen formeren die in de zomer van 2023 naar Brazilië gaat.

Hoe kan ik ondersteunen?

U kunt ons ondersteunen door te doneren. Ons Rabobank rekeningnummer is NL80 RABO 0115 853 863 ten name van Stichting Vamos Schipluiden. De Stichting Vamos is een door de belastingdienst erkende ANBI. Uw giften zijn onder de daarvoor geldende voorwaarden aftrekbaar, zie ook  http://www.anbi.nl/ en http://download.belastingdienst.nl/… voor meer informatie.